Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid 2024-02-06

Sammanträdesdatum
2024-02-06

Paragrafer
§§ 15-25

Datum då anslag sätts upp
2024-02-10

Datum då anslag tas ner
2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09