Till innehållet

Anslagsbevis: Miljö- och bygglovsnämnd 2024-06-26 §§ 87-88, §§ 90-106

Sammanträdesdatum
2024-06-26

Paragrafer
§§ 87 - 88, §§ 90 - 106

Datum då anslag sätts upp
2024-06-29

Datum då anslag tas ner
2024-07-22

Förvaringsplats för protokollet
Kansliet, Härryda kommun

Sekreterare
Oskar Anlend

Justerat protokoll läggs upp ca. två veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, kanslienheten.

Kontakt

Oskar Anlend, nämdsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-29