Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2024-06-12

Sammanträdesdatum
2024-06-12

Paragrafer
§§ 199-209

Datum då anslag sätts upp
2024-06-14

Datum då anslag tas ner
2024-07-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-13