Till innehållet

Anslagsbevis:
Kommunstryelsen 2024-05-30 §§ 170-177

Sammanträdesdatum
2024-05-30

Paragrafer
§§ 170-177

Datum då anslag sätts upp
2024-05-31

Datum då anslag tas ner
2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet
Kansli, Kommunhuset

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-31