Till innehållet

Anslagsbevis:
Kommunstryelsen 2024-02-08 §§ 27-30

Sammanträdesdatum
2024-02-08

Paragrafer
§§ 27-30

Datum då anslag sätts upp
2024-02-09

Datum då anslag tas ner
2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet
Kansli, Kommunhuset

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15