Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen
2023 -11-23 §§ 374-388, 390-405

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Paragrafer
§§ 374-388,390-405

Datum då anslag sätts upp
2023-12-02

Datum då anslag tas ner
2023-12-26

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-01