Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen
2023-08-31
§§ 256-277, 286-314

Sammanträdesdatum
2023-08-31

Paragrafer
§§ 256-277, 286-314

Datum då anslag sätts upp
2023-09-12

Datum då anslag tas ner
2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-12