Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2024-02-01

Sammanträdesdatum
2024-02-01

Paragrafer
§§ 1-8

Datum då anslag sätts upp
2024-01-09

Datum då anslag tas ner
2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Alice Holmer Lazar

Kontakt

Alice Holmer Lazar, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-22