Till innehållet

Anslag/bevis: Socialnämnden 2023 -03-08 §§ 42-57

Sammanträdesdatum
2023-03-08

Paragrafer
§§ 42-57

Datum då anslag sätts upp
2023-03-16

Datum då anslag tas ner
2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-15