Till innehållet

Anslag/bevis: Socialnämnden 2023- 01-10
§ 13

Sammanträdesdatum
2023-01-10

Paragrafer
§ 13

Datum då anslag sätts upp
2023-01-11

Datum då anslag tas ner
2023-02-02

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-11