Till innehållet

Anslag/bevis: Socialnämnden
2023-01-02 §§ 1-4, 8-12

Sammanträdesdatum
2023-01-02

Paragrafer
§§ 1-4, 8-12

Datum då anslag sätts upp
2023-01-12

Datum då anslag tas ner
2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-11