Till innehållet

Anslag/bevis: Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-03-16

Sammanträdesdatum
2023-03-16

Paragrafer
§§ 21-22

Datum då anslag sätts upp
2023-03-17

Datum då anslag tas ner
2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Mölndals Stad

Sekreterare
Linda Norberg

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Stadshuset
431 82 Mölndal

Besöksadress:
Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-21