Till innehållet

Anslag/bevis: Myndighetsutskott 2023-05-16

Sammanträdesdatum
2023-05-16

Paragrafer
§§ 66-79

Datum då anslag sätts upp
2023-05-17

Datum då anslag tas ner
2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-17