Till innehållet

Anslag/bevis: Miljö- och bygglovsnämnd 2023 -05 -17

Anslag/bevis

Sammanträdesdatum
2023-05-17

Paragraf
§§ 69-71

Datum då anslag sätts upp
2023-05-17

Datum då anslag tas ner
2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare
Zelda Thunberg

Zelda Thunberg, nämndsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26