Till innehållet

Anslag/bevis: Miljö- och bygglovsnämnd  
2023-01-04 §§ 1-3, §6

Sammanträdesdatum
2023-01-04

Paragrafer
§§ 1-3, § 6

Datum då anslag sätts upp
2023-01-13

Datum då anslag tas ner
2023-02-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare
Zelda Thunberg

Kontakt

Zelda Thunberg, nämndsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-13