Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen
2023-03-09
§§ 97-98

Sammanträdesdatum
2023-03-09

Paragrafer
§§ 97-98

Datum då anslag sätts upp
2023-01-10

Datum då anslag tas ner
2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-10