Till innehållet

Anslag/bevis:
Kommunstryelsen 
2023-03-09
§§ 91-96, §§ 99-126

Sammanträdesdatum
2023-03-09

Paragrafer
§§ 91-96, §§ 99-126

Datum då anslag sätts upp
2023-03-17

Datum då anslag tas ner
2023-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Kansli, Kommunhuset

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-17