Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2023 -01 -12
§§ 1-5, §§ 9-14, §§ 16-53

Sammanträdesdatum
2023-01-12

Paragrafer
§§ 1-5, §§ 9-14, §§ 16-53

Datum då anslag sätts upp
2023-01-20

Datum då anslag tas ner
2023-02-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-20