Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen
2024-02-08 §§ 20-26, 31-51

Sammanträdesdatum
2024-02-08

Paragrafer
§§ 20-26, 31-51

Datum då anslag sätts upp
2024-02-16

Datum då anslag tas ner
2024-03-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15