Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2023-03-02

Sammanträdesdatum
2023-03-02

Paragrafer
§§ 23-32

Datum då anslag sätts upp
2023-03-10

Datum då anslag tas ner
2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Alice Holmer Lazar

Kontakt

Alice Holmer Lazar, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-14