Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2022-11-17

Sammanträdesdatum
2022-11-17

Paragrafer
§§ 139-199

Datum då anslag sätts upp
2022-11-24

Datum då anslag tas ner
2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Alice Holmer Lazar

Kontakt

Alice Holmer Lazar, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-23