Kontakt
Lyssna

Politikerrummet

Välkommen till politikerrummet.

Denna sidan är till för dig som är förtroendevald i Härryda kommun. Här hittar du samlad information om bland annat sammanträdestider, arvode, politikerpresentation och mycket mer som du behöver veta utifrån ditt uppdrag.

Saknar du någon information på sidan eller har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

Sammanträdestider

Digitala verktyg för dina sammanträden

I Härryda kommun distribueras samtliga kallelser samt protokoll till förtroendevalda digitalt, vilket innebär att du i samband med att du tillträder ett uppdrag tilldelas en politikermail samt en iPad.

Nya regler för surf och mobildata 2017

Från 1 juni 2017 gäller nya regler för att surfa i EU/EES-länderna. Det innebär att du nu kan surfa i dessa länder till samma kostnad som hemma i Sverige.
Men om du surfar utanför EU/EES kan det bli väldigt kostsamt.
Du måste då stänga av mobildata i Ipaden.
Se här vad som gällerPDF

Politikermail

Via politikermailen får du viktig information utfrån ditt uppdrag. Det är också ett sätt för invånare i Härryda kommun att kunna kontakta dig.

I dokumenten nedan finns information om hantering av e-post samt Härryda kommuns e-post policy som är nödvändiga för dig att känna till.
Hantering av in- och utgående e-post (sms)PDF
Policy för hantering av e-postPDF 

Webbmail
E-post via webbmail på dator, Ipad eller mobil,
adress http://minpost.harryda.se/länk till annan webbplats och logga in med din politikermail samt lösenord.

MeetingsPlus

Kallelser distribueras via vår mötesapp MeetingsPlus. Appen är installerad på din iPad och underlättar arbetet med sammanträdet digitalt.

Övrig information

Manualer
Hur du skapar en snabblänk i iPadenPDF
Ladda ner MeetingsPlus appenPDF
Användarmanual MeetingsPlus 3.0PDF 
Uppdatera Ipad med senaste versionen av IOSPDF

Problem eller frågor kring MeetingsPlus?

Kontakta sekreteraren i det politiska organ det gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Problem med din iPad?

Kontakta Härryda kommuns servicedesk på kontorstid
031-724 63 90 eller servicedesk@harryda.se

Arvode och utbetalningar

Här hittar du arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda samt blanketter för begäran om ersättning för konferenser, kurser, studieresor, traktamente och förlorad arbetsinkomst,
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevaldaPDF

Blankett A - Beslut om arvode och övriga ersättningarPDF
Blankett B - Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomstPDF
Blankett C - Begäran av traktamentePDF

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.

Notera att du fortfarande måste skriva ut blanketten och skriva under den innan den kan lämnas till kansliet.
Vill du ha hjälp med att skriva ut den går det bra att maila påskriven blankett till sekreteraren, som sen tar med den till kommande sammanträde för din underskrift.

Kilometerersättning

Du har rätt till kilometerersättning vid användande av egen bil när avståndet från bostaden till sammanträdet överstiger fem kilometer.
Meddela redan nu för fasta sammanträden i Mölnlycke så kommer det automatiskt med på utbetalningen av arvodet varje månad,
via mail till pernilla.wallerstedt@harryda.se

Utbetalningar

Härryda kommun gör sina utbetalningar via Nordea Bank. Önskar du få din utbetalning insatt på konto i annan bank, finns blanketten "Anmälan/ändring av löntagaruppgifter"
Blankett för anmälan/ändring av löntagaruppgifterPDF

Ifylld blankett skickar du till:
Nordea Bank, Löneservice, P1306, 105 71 STOCKHOLM eller lämnas in på närmaste Nordeakontor f v b.

Skatteavdrag görs generellt med 30%. Önskar du ett högre skatteavdrag går det bra att kontakta Kerstin Jacobsson, kerstin.jacobsson@harryda.se

Utbetalningen sker månaden efter sammanträdet.

Hör av dig om du undrar över något kring arvode, kilometerersättning, blanketter med mera till pernilla.wallerstedt@harryda.se


Övrig information

Förlorad tjänstepensionsförmånPDF
AFA försäkring för förtroendevaldaPDF
PensionspolicyPDF

Politikerpresentation

På kommunens webbplats finns en presentation av våra förtroendevalda i Härryda kommun, presentationen är en service till kommuninvånarna och visar ditt/dina förtroendeuppdrag samt dina kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer samt ett foto.
Politiker A-Ö

I samband med varje ny mandatperiod erbjuds samtliga förtroendevalda en tid för fotografering. Är du ny som förtroendevald och inte har blivit fotad är du välkommen att kontakta Pia Svensson, pia.svensson@harryda.se

Ny dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) gälla istället för personuppgiftslagen.

Läs mer om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter för dig som förtroendevald,
Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun?
Policy för hantering av personuppgifter i Härryda kommunPDF

Avsägelse

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.Avsägelse av politiska uppdrag gör du genom att fylla i blanketten
AvsägelsePDF.

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.

Notera att du måste skriva ut och underteckna den. Blanketten lämnar du sedan till kansliet eller skickar in den per post till:

Härryda kommun
Kommunkansliet
435 80 Mölnlycke

Resepolicy

Härryda kommun har en resepolicy för anställda och förtroendevalda som styr valet av färdsätt när du ska ut och resa, fastställd av kommunstyrelsen 2013-10-28, § 314.
Trafiksäkerhets- och resepolicyPDF

Prata med oss på kansliet alternativt sekreteraren i det politiska organ du sitter med i om du har några frågor kring din resa som förtroendevald, vi hjälper gärna till.

Säkerhet

Härryda kommun har en policy som beskriver hur man ska gå tillväga vid hot mot förtroendevald. Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2014-03-22,  § 33.
Policy vid hot mot förtroendevaldPDF

Alla hot oavsett på vilket sätt hoten framförs eller uppfattas ska anmälas till kommunens säkerhetsfunktion som sedan gör en polisanmälan.

Handbok - Personlig säkerhet
Under 2017 har säkerhetspolisen i samarbete med polismyndigheten tagit fram en handbok till dig som är förtroendevald.
Handbok - Personlig säkerhetlänk till annan webbplats

Har du frågor kring din säkerhet så kontakta gärna kommunens säkerhetschef eller säkerhetssamordnare,

Säkerhetschef Per-Arne Larsson, 031-724 64 03, per-arne.larsson@harryda.se

Säkerhetssamordnare Nicklas Svensson, 031-724 63 19, nicklas.svensson@harryda.se

Kontakter

Relaterad information

Här finner du övriga dokument, blanketter och länkar som kan vara bra att känna till utifrån ditt uppdrag.

 

Övrigt

Här publiceras dokument, presentationer och annan information av tillfällig karaktär.

Presentationer,
Nu finns presentationerna publicerade från "Vi möts i Mölnlycke" den 24 augusti 2018,
Staden i ögonhöjd - planera för livet, Gehl ArkitekterPDF
Varför centrumutveckling är viktig för kommunens attraktion, Svenska stadskärnorPDF
Mobilitet 2.0 - i regi av framtidens generationer, Trevector TrafficPDF

__________________________________________________

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 24 september,

ÄrendelistaPDF

 1. Markanvisningstävling Landvetters-Backa östra etapp 1PDF
 2. Upphandling av entreprenör för ombyggnad av kontaktcenterPDF
 3. Uppdrag om upphandling av caféverksamhet på Råda säteriPDF
 4. Marköverlåtelseavtal BjörkelidPDF
 5. Förvärv av fastigheten Mölnlycke 1:160PDF
 6. Remissyttrande över förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands länPDF
 7. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter att utveckla tillgången till trådlöst så kallat sensornätPDF
 8. Redovisning av uppdrag om värdeskapande aktiviteterPDF
 9. Förlängning av ramavtal avseende samhällsbetalda resorPDF
 10. Kameraövervakning av kommunala fastigheterPDF
 11. Undervisningstid i obligatorisk förskoleklassPDF
 12. Ordinarie tillsyn av nystartad fristående förskola och pedagogisk omsorg 2018PDF
 13. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018; Kvinnojouren FrideborgPDF
 14. Statsbidrag för höjd dagersättning inom daglig verksamhet enligt LSSPDF
 15. Revidering av riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn och ungaPDF
 16. Bekräftelse av avtal med KommuninvestPDF
 17. Förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet StorgöteborgPDF
 18. Förlängning av avtal om "Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige" (KOLV)PDF
 19. Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”PDF
 20. Redovisning av medborgarförslag oktober 2018PDF
 21. Motion om utökning av ishallskapaciteten i LandvetterPDF
 22. Motion om riktlinjer enligt arbetsmiljölagen för ökad trygghet och studiero i kommunala skolorPDF
 23. Motion om att bidragsbrott är ett hot mot välfärden som ska förhindrasPDF
 24. Motion om att invånarna ska prioriteras vid fördelning av bostäder och tomtmarkPDF
 25. Förslag till organisering av arbetet med framtagande av vision för Härryda kommunPDF
 26. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2018PDF
 27. Statistiska uppgifter per maj och juni 2018PDF
 28. Delgivning av protokoll från råd 2018PDF
 29. Delgivningar 2018PDF
 30. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnadPDF
 31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kulturPDF
 32. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för socialtjänstPDF
 33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik ochPDF
  förvaltningsstödPDF
 34. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandlingPDF

_____________________________________________________

Kallelse till ekonomiutskottet 18 september

ÄrendelistaPDF

 1. Budget/plan 2019-2023 - Kf § 119/2018PDF
 2. Majoritetens budget 2019 - Alliansen och sportpartietPDF
 3. Förvaltningens bedömning av 2019-2023 inklusive bilagorPDF
 4. Revidering av resultat balans och exploateringPDF

 

 

Kontakt

Utvecklingsfunktionen, kansli

031-724 61 00 (växel)
kommun@harryda.se

Anna Jakobsson, administrativ chef
031-724 63 09
anna.jakobsson@harryda.se
Pernilla Wallerstedt, administratör
031-724 63 11
pernilla.wallerstedt@harryda.se

Danira Marusic, registrator
031-724 63 18kommun@harryda.se