Lyssna

Politikerrummet

Välkommen till politikerrummet.

Denna sidan är till för dig som är förtroendevald i Härryda kommun. Här hittar du samlad information om bland annat arvode, digitala verktyg, politikerpresentation och mycket mer som du behöver veta utifrån ditt uppdrag.

Prenumerera gärna på sidan för att få ett e-post meddelande när sidan uppdateras. Du fyller i din e-post längst ner på sidan.

Saknar du någon information på sidan eller har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

Deltagande på distans vid politiska sammanträden

Med anledning av den rådande situationen med det nya coronaviruset har det införts en möjlighet att delta på distans vid kommunens politiska sammanträden. Den 26 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att komplettera fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen med en ny bestämmelse avseende deltagande på distans. Nedan finns samlad information kring vad du som förtroendevald behöver känna till om deltagande på distans.

Riktlinjer för deltagande på distans

Den 2 april 2020 antog kommunstyrelsen Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden. PDF

Den 15 april 2020 antog miljö- och bygglovsnämnden Riktlinjer för deltagande på distans vid miljö- och bygglovsnämndens sammanträden.PDF

Den 28 april 2020 antog välfärdsnämnden Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden.PDF

Den 18 maj 2020 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden.PDF

Manualer och lathundar

Härryda kommun använder tjänsten Microsoft Office 365 där det digitala verktyget för videosamtal Teams ingår. Nedan finner du manualer och lathundar för hur du använder Teams för distansmöten.

Information om coronaviruset

Härryda kommun bevakar aktivt utvecklingen av coronaviruset och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Förtroendevalda i kommunen får löpande utskick med uppdaterad information via e-post. Informationen finns även samlad i Meetings plus.

Kommunens huvudinriktning just nu är att:

  • fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.
  • följa ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer.
  • vidta nödvändiga åtgärder för att skydda grupper i kommunens verksamheter som är särskilt utsatta, främst äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

Kommunen har även till uppgift att sprida samhällsviktig information till invånare i Härryda kommun.

För mer information se Härryda kommuns informationssida om coronavisrusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där uppdateras informationen löpande.

Politiska organ

Digitala verktyg

I Härryda kommun distribueras samtliga kallelser samt protokoll till förtroendevalda digitalt, vilket innebär att du i samband med att du tillträder ett uppdrag tilldelas en politikermail samt en iPad.

Politikermail

Via politikermailen får du viktig information utfrån ditt uppdrag. Det är också ett sätt för invånare i Härryda kommun att kunna kontakta dig.

I dokumenten nedan finns information om hantering av e-post samt Härryda kommuns e-post policy som är nödvändiga för dig att känna till.
Policy för hantering av e-postPDF 
Hantering av in- och utgående e-post (sms)PDF

Lösenkod Ipad
För att förhindra att obehöriga kommer åt informationen på din Ipad behöver låskoden vara unik, inte personnummer eller 123456.
Instruktion - Byta lösenkod i IpadenPDF

Lösenord
Lösenordet för e-post och det administrativa nätet, HK Adm i kommunens lokaler behöver bytas var 60:e dag. Du kan byta ditt lösenord själv innan det går ut via Byta lösenordlänk till annan webbplats

Men har lösenordet redan gått ut behöver du kontakta servicedesk, för att få hjälp med ett nyttt på telefon 031-724 63 90.

Webbmail
E-post via webbmail på dator, Ipad eller mobil,
adress http://minpost.harryda.se/länk till annan webbplats och logga in med din politikermail samt lösenord.

Nya regler för surf och mobildata 2017

Från 1 juni 2017 gäller nya regler för att surfa i EU/EES-länderna. Det innebär att du nu kan surfa i dessa länder till samma kostnad som hemma i Sverige.
Men om du surfar utanför EU/EES kan det bli väldigt kostsamt.
Du måste då stänga av mobildata i Ipaden.
Se här vad som gällerPDF

Notera,
Vi rekommenderar att du inte tar med din Ipad när du reser utanför EU/ESS länder, dels för att obehöriga kan ta del av informationen på din Ipad samt att det kan medföra extra kostnader för dig, se dokument ovan vad som gäller för surfkostnad.
_____________________________________________________

MeetingsPlus

Kallelser distribueras via vår mötesapp MeetingsPlus. Appen är installerad på din iPad och underlättar arbetet med sammanträdet digitalt.

Lösenord
Lösenordet i Meetings behöver uppdateras regelbundet, minst var tredje månad, bland annat med anledning av att man nu hanterar sekretesshandlingar i verktyget.
Säkert lösenord och hur du byter lösenord i MeetingsPDF

Manualer
Hur du skapar en snabblänk i iPadenPDF
Användarmanual MeetingsPlus 6.0 PDF
Manual uppdatera IOSPDF
Lägg till organisation och serveradressPDF

Instruktionsfilm
Filmen som är tillhandahållen av systemleverantören Formpipe, ger en bra introduktion till verktyget MeetingsPlus.

Notera att det i filmen nämns en funktion som inte är aktiv i Härryda kommun,

  • Prenumerera på instanser - (Härryda kommun har valt att sekreteraren istället skickar e-post när något nytt är upplagt)

Länk till instruktionsfilm - MeetingsPluslänk till annan webbplats
_____________________________________________________

Digitalt närvaro och voteringssystem

Kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och kommunfullmäktige använder sig av ett digitalt system för närvaro och votering från leverantören Quickchannel.

Quickchannel är ett webbaserat system för att hantera och dokumentera sammanträden och förenklar och effektiviserar bland annat upprop av ledamöter och ersättare samt voteringsförfarandet.

Systemet ger också möjlighet att lägga in talarlista, debattregler/talartid och är ett stöd under sammanträdet för ordförande och sekreterare.

Närvaro och voteringssystemet kommer att finnas på din Ipad, där du enkelt loggar in via en webblänk.

Manual
Instruktion för två fönster samtidigt - Quickchannel och MeetingsPDF

_____________________________________________________

Frågor och hjälp,

Stulen eller borttappad iPad
Kontakta sekreteraren i det politiska organ det gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

MeetingsPlus eller Quickchannel
Kontakta sekreteraren i det politiska organ det gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Teknik iPad eller hjälp med lösenord - HK Adm/politikermail
Servicedesk, 031-724 63 90, servicedesk@harryda.se 
Lars Nordberg, 031-724 70 24, lars.nordberg@harryda.se
Jens Lindekrantz, 031-724 70 14, jens.lindekrantz@harryda.se

Arvode, övriga ersättningar och utbetalningar

Här hittar du arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda samt information om hur du begär ersättning för konferenser, kurser, studieresor, traktamente, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning.
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevaldaPDF

Begäran om ersättning

Nyhet 2020 - Begäran om ersättning digitalt
Nu har du möjlighet att begära ersättning digitalt via e-tjänsterna nedan,

E-tjänster
Begäran om arvode och övriga ersättningar för förtroendevaldlänk till annan webbplats
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevaldlänk till annan webbplats
Begäran av traktamente för förtroendevald länk till annan webbplats
Underlag för löpande utbetalning av reseersättning för förtroendevaldlänk till annan webbplats

Lite saker att tänka på när du ska använda tjänsten,

  • Du behöver tillgång till ett BankID för att identifiera dig i tjänsten.
  • Du behöver ha eventuella bilagor tillgängliga digitalt, såsom exempelvis kallelse eller lönespecifikation.
  • Du blir guidad genom tjänsten och det finns alltid en möjlighet att gå tillbaka och ändra om du blir osäker men läs noga vad som behöver fyllas i för att du ska komma vidare.
  • Du får ett automatiskt mail efter att du har skickat in din begäran med uppgifter om att din begäran är mottagen, ärendenummer samt en länk till kommunens e-tjänst sida, i mailet kallad kommunens Min sida där du loggar in för att följa dina ärenden, Logga in med din e-legitimation här.länk till annan webbplats

Hör gärna av dig om du behöver hjälp att komma igång till,
pernilla.wallerstedt@harryda.se, 031-724 63 11 alternativt sekreteraren i ditt politiska organ.

_____________________________________________________

Reseersättning

Du har rätt till kilometerersättning vid användande av egen bil när avståndet från bostaden till sammanträdet överstiger fem kilometer.

Löpande reseersättning
Via e-tjänsten ovan har du möjlighet att för fasta sammanträden i Mölnlycke meddela din kilometerersättning för att den automatiskt ska utbetalas tillsammans med arvodet varje månad. Detsamma gäller ersättning för bussresor som blir en merkostnad, gäller inte om du har ett periodkort.

Notera att du ansvarar för att meddela avvikelser från lämnade uppgifter.
_____________________________________________________

Blanketter för utskrift

Blankett A - Begäran om arvode och övriga ersättningarPDF
Blankett B - Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomstPDF
Blankett C - Begäran av traktamentePDF 
Underlag för löpande utbetalning av reseersättningPDF

Underskriven blankett lämnas till kansliet, Pernilla Wallerstedt alternativt sekreteraren i ditt politiska organ. Det går även bra att scanna in underskriven blankett och skicka till pernilla.wallerstedt@harryda.se
_____________________________________________________

Utbetalningar

Härryda kommun gör sina utbetalningar via Nordea Bank. Önskar du få din utbetalning insatt på konto i annan bank, kan du anmäla ändringen digitalt via BankID, Nordeakontoanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förtroendevald - anmäler lönekonto och arbetsgivarnummer 11401
Förtroendevald som vill ändra lönekonto - anmäler nya kontouppgifter

Eller via blanketten "Anmälan/ändring av löntagaruppgifter"
Blankett för anmälan/ändring av löntagaruppgifterPDF

Ifylld blankett skickar du till:
Nordea Bank, Löneservice, P1306, 105 71 STOCKHOLM eller lämnas in på närmaste Nordeakontor f v b.

Skatteavdrag görs generellt med 30%. Önskar du ett högre skatteavdrag går det bra att kontakta Kerstin Jacobsson, kerstin.jacobsson@harryda.se

Utbetalningen sker månaden efter sammanträdet.

Hör av dig om du undrar över något kring arvode, kilometerersättning, blanketter med mera till pernilla.wallerstedt@harryda.se
_____________________________________________________

Övrig information

Förlorad tjänstepensionsförmånPDF
AFA försäkring för förtroendevaldaPDF
Bestämmelser om omställningsskydd och pension för förtroendevalda OPF-KL18PDF
Pensionspolicy för förtroendevalda, Kf § 43_20210222PDF

Politikerpresentation

På kommunens webbplats finns en presentation av våra förtroendevalda i Härryda kommun, presentationen är en service till kommuninvånarna och visar ditt/dina förtroendeuppdrag samt dina kontaktuppgifter såsom e-post samt ett foto.
Politiker A-Ö

I samband med varje ny mandatperiod erbjuds samtliga förtroendevalda en tid för fotografering. Är du ny som förtroendevald och inte har blivit fotad är du välkommen att kontakta Pia Svensson, pia.svensson@harryda.se

Ny dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) gälla istället för personuppgiftslagen.

Läs mer om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter för dig som förtroendevald,
Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun?
IntegritetspolicyPDF

Avsägelse

Avsägelse av politiska uppdrag gör du genom att fylla i blanketten AvsägelsePDF

OBS! För att kunna fylla i blanketten digitalt på din läsplatta så behöver du öppna filen via PDF expert.

Notera att du måste skriva ut och underteckna den. Blanketten lämnar du sedan till kansliet eller skickar in den per post till:

Härryda kommun
Kommunkansliet
435 80 Mölnlycke

Det går även bra att scanna in underskriven blankett och skicka till kommun@harryda.se

Resepolicy

Härryda kommun har en resepolicy för anställda och förtroendevalda som styr valet av färdsätt när du ska ut och resa, fastställd av kommunstyrelsen 2013-10-28, § 314.
Trafiksäkerhets- och resepolicyPDF

Prata med oss på kansliet alternativt sekreteraren i det politiska organ du sitter med i om du har några frågor kring din resa som förtroendevald, vi hjälper gärna till.

Säkerhet

Härryda kommun har en policy som beskriver hur man ska gå tillväga vid hot mot förtroendevald. Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2021-03-25, § 71
Policy vid hat hot och våld mot förtroendevaldaPDF

Alla hot oavsett på vilket sätt hoten framförs eller uppfattas ska anmälas till kommunens säkerhetsfunktion som sedan gör en polisanmälan.

Handbok - Personlig säkerhet
Under 2017 har säkerhetspolisen i samarbete med polismyndigheten tagit fram en handbok till dig som är förtroendevald.
Handbok - Personlig säkerhetlänk till annan webbplats

Har du frågor kring din säkerhet så kontakta gärna kommunens säkerhetschef eller säkerhetssamordnare,

Säkerhetschef Per-Arne Larsson, 0766-49 43 26
 per-arne.larsson@harryda.se

Säkerhetssamordnare Nicklas Svensson, 0766-49 49 18 nicklas.svensson@harryda.se

Kontakter

Relaterad information

Här finner du övriga dokument, blanketter och länkar som kan vara bra att känna till utifrån ditt uppdrag.

Övrigt

Här publiceras dokument, presentationer och annan information av tillfällig karaktär.

20190205
Medborgarundersökningen 2018

Vartannat år genomför Härryda kommun SCB:s medborgarundersökning, denna gången valde vi även att ha en egen webbaserad undersökning som möjliggjorde att alla kunde svara.

Nedan hittar du resultaten från de två medborgarundersökningar som gjordes under hösten 2018,
Kommunens egna medborgarundersökningPDF
SCB:s medborgarundersökning - RapportPDF
SCB:s medborgarundersökning - TabellPDF

För frågor,
Kontakta Patrik Wendeblad, utvecklingsledare kvalitet
031-724 88 31, patrik.wendeblad@harryda.se
___________________________________________

20180824
Nu finns presentationerna publicerade från "Vi möts i Mölnlycke" den 24 augusti 2018,
Staden i ögonhöjd - planera för livet, Gehl ArkitekterPDF
Varför centrumutveckling är viktig för kommunens attraktion, Svenska stadskärnorPDF
Mobilitet 2.0 - i regi av framtidens generationer, Trevector TrafficPDF

__________________________________________________

Utvärdering av kommunfullmäktige sammanträden i Råda Rum
EnkätundersökningPDF

__________________________________________________

Utvärdering av Meetings 2018
ResultatPDF

Utbildningar förtroendevalda 2019

Här publiceras presentationerna efter genomförda utbildningstillfällen under våren 2019,

9 januari, Landvetter kulturhus, samlingssalen
Politisk organisation och förvaltningens organisation och arbetssättPDF
Peter Lönn, kommundirektör

Kommunal ekonomi och ekonomistyrningPDF
Bo Ekström, ekonomichef

SäkerhetPDF
Per-Arne Larsson, säkerhetschef

ArvodesreglementePDF
Anders Pettersson, personalchef och Kerstin Jacobsson, lönechef

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF
Kf presidie och Rebecka Isaksson, kommunjurist
_____________________________________________________

21 januari, Landvetter kulturhus, samlingsalen
Demokrati och dialogprocesserPDF
Martin Sande
_____________________________________________________

31 januari, Råda Rum, samlingssalen
Om styrning - syften, valmöjligheter och utmaningarPDF
Johan Åkesson
_____________________________________________________

6 februari, Hulebäcksgymnasiets matsal
SamhällsbyggnadPDF
Håkan Jakobsson, sektorschef för samhällsbyggnad

Utbildning och kulturPDF
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur

SocialtjänstPDF
Lena Lager, sektorschef för socialtjänst

Offentlighet och sekretessPDF
Rebecka Isaksson, kommunjurist

Dataskyddsförordningen, GDPRPDF
Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
_____________________________________________________

5 mars, Hulebäcksgymnasiets matsal

Göteborgsregionen (GR)PDF
Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Business Region Göteborg (BRG)PDF
Patrik Andersson, VD

Kommunala och regionala aktörer och bolagPDF
Bo Ekström, ekonomichef Härryda kommun

Härryda Energi ABPDF
Susanne Ernfridsson, VD

Förbo ABPDF
Peter Granstedt, VD
___________________________________________________

7 mars för välfärdsnämnden, Kommunhuset Mölnlycke

Skollagstiftningen och socialtjänstens lagarPDF
Kristina Söderberg och Ann Sofie Agnevik, förbundsjurister SKL
_____________________________________________________

10 april för valnämnden, Kommunhuset Mölnlycke

Utbildning för valnämndenPDF
Rebecka Isaksson, kommunjurist
_____________________________________________________

10 maj för kommunstyrelsen samt miljö och bygglovsnämnden, Kulturhuset i Mölnlycke

Utbildning i plan- och bygglagen samt samhällsbyggnadsprocessenPDF
Kenneth Fondén och Carita Sandros, Tyréns AB Region Väst
_____________________________________________________


Prenumerera på politikerrummet

När sidan uppdateras får du automatiskt ett e-postmeddelande.
Anmäl dig med din e-postadress och ett kryss i rutan.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Utvecklingsfunktionen, kansli

031-724 61 00 (växel)
kommun@harryda.se

Anna Jakobsson, kanslichef
031-724 63 09
anna.jakobsson@harryda.se
Pernilla Wallerstedt, planeringsledare
031-724 63 11
pernilla.wallerstedt@harryda.se

Danira Marusic, registrator
031-724 63 18kommun@harryda.se