Till innehållet

Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun?

De personuppgifter som Härryda kommun behandlar om dig har att göra med vilka verksamheter du har kontakt med och använder. Här ser du exempel på personuppgifter som vi hanterar i olika situationer, sektorer och ämnesområden. I listan finns bland annat skola, socialtjänst, kultur och näringslivsenhet.

Web development and blogging design

Skola, förskola och utbildning

Du är elev eller vårdnadshavare som har barn på någon av Härryda kommuns skolor, förskolor eller familjedaghem.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig/er, för att kunna erbjuda skolskjuts och liknande tjänster.
 • Personnummer för att säkert kunna identifiera dig och/eller ditt barn, till exempel vid betygsättning.
 • Information som behövs för att vi ska kunna erbjuda hemspråksundervisning, specialkost, eller särskilt undervisningsstöd.
 • Bedömningar av hur det går i skolan så att du kan följa din egen (om du är 18 år eller äldre) eller ditt barns kunskapsutveckling.

Socialtjänst

Du har kontakt med sektorn för socialtjänst för att du till exempel har hemtjänst, får stöd och service till följd av ett funktionshinder, har sökt bistånd till din försörjning, eller har ansökt om färdtjänst.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Hälsoinformation eller annan känslig information som är viktig och relevant för ditt ärende.
 • Information om inkomst, skatt och skulder när vi bedömer en ansökan om bistånd.

Samhällsbyggnad

Du har kontakt med sektorn för samhällsbyggnad för att till exempel söka tillstånd för enskilt avlopp, ansöka om bygglov eller tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Fastighetsbeteckning när det behövs för ärendet.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Kontonummer för fakturering.
 • Annan information som vi kan behöva när vi bedömer en ansökan.

Kultur

Du använder kulturverksamheter och är till exempel låntagare på biblioteket eller elev hos Kulturskolan. Andra exempel är när du har ansökt om feriearbete eller köpt biljett till något av våra kulturevenemang.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och fakturera dig rätt.
 • Bibliotekskortnummer.

Fritid Förening

Du använder fritids & föreningsverksamhet när du till exempel deltar i kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter eller kund hos Fritidsbanken.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och fakturera dig rätt.
 • Om du deltar i Sportlabbet skickas ditt barns namn samt målmans namn, telefonnummer och e-postadress till berörda föreningar.

Näringslivsenhet

Du har kontakt med näringslivsenheten för att till exempel få rådgivning i ett företagsärende.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster, eller för att du har anmält dig till något av våra event.
 • Information om ditt ärende.
 • Personnummer när vi säkert behöver kunna identifiera dig, till exempel om du deltar i något av våra projekt.

Du är god man, förvaltare eller förmyndare

Du är god man, förvaltare eller förmyndare

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Annan information som kan behövas när vi bedömer om du är lämplig för uppdraget.

Du har samtyckt till att synas på bild

Du har samtyckt till (godkänt) att vara med på bild och/eller film och bilder av dig finns i kommunens bildarkiv.

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.
 • Fotografi eller avbildning av dig.
 • Information om när och var bilden (fotografiet/filmen) togs.

Du har närvarat på ett offentligt evenemang som kommunen har arrangerat och då kan du finnas på bild i kommunens bildarkiv. I bildarkivet finns också information om när och var bilden togs.

Du är anställd i Härryda kommun

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och redovisa skatt och liknande uppgifter.
 • Frånvaro som beror på semester, sjukdom eller vab så att vi kan justera lönen.
 • Prestationsbedömningar för att följa din utveckling och som underlag för lönesättning.
 • Hälsoinformation om det är viktigt och relevant i till exempel ett rehabiliteringsärende.

Du är förtroendevald i Härryda kommun

 • Namn och kontaktuppgifter så att allmänheten kan nå dig.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och redovisa skatt och liknande uppgifter.
 • Fotografi eller avbildning av dig (presidier fullmäktige, styrelse och nämnder)
  Övriga förtroendevalda hanteras enligt ovan rubrik, Du har samtyckt till att synas på bild
 • Politiskt tillhörighet och politiskt uppdrag.
 • Uppgifter om hur länge personen varit förtroendevald i Härryda kommun.
 • Ljudupptagning från vissa offentliga möten.

Kakor på harryda.se

harryda.se använder så kallade cookies eller kakor. Vi använder kakor för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Kakorna samlar ingen personlig data.
Läs mer om hur vi använder kakor på harryda.se

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Postadress:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02