Kontakt
Lyssna

Möten, kallelser, ärendelistor och protokoll

Här hittar du information om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden sammanträder. Du finner också datumen för årets kommundelsdialoger och träffarna för "Politiker på plats".  

Kommunfullmäktige

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att närvara. Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inget annat anges i samband med att kallelsen publiceras. Välkommen!
Sammanträden 2018

Ärendelista och handlingar

Ärendelista samt handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.
Ärendelista inför kommande sammanträde

Handlingar, referat och ljudfil samt protokoll

Handlingar, referat, ljudfil och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsen

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.
Sammanträden 2018

Handlingar

Ärendelista samt handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.
Ärendelista inför kommande sammanträde

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden

Kommundelsdialog

Kommundelsdialoger våren 2018

Tid för dialogerna är klockan 19-21

  • 8 mars i Mölnlycke, Råda Rum
  • 19 april i Landvetter, Landvetters kulturhus

Kommundelsdialoger i Härryda kommunöppnas i nytt fönster

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden sammanträder en gång i månaden.
Sammanträdesdagar

Allmänheten får inte vara med under mötet. Enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen står att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning.
Miljö- och bygglovsnämnden

"Politiker på plats"

Torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde kan du träffa ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice mellan kl 16.45 och 17:45. Ett bra tillfälle för dig som vill prata med dina politiker.
"Politiker på plats".