Till innehållet

Varningssignal – VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Utomhussignalen, ofta kallad ”Hesa Fredrik”, är ett av flera sätt att signalera för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Radio, tv, sms och särskilda appar är andra sätt att nå ut. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om de olika varningssystemen.
Information om varnings- och informationssystem i Sverige, msb.se Länk till annan webbplats.

Utomhussignal

Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

När du hör denna signal ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radio P4, frekvens 101,9.

Faran över

När faran är över kommer en sammanhängande 30–40 sekunder lång signal.

Testning av utomhussignalen

Klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen.

Frågor och svar om VMA

På webbplatsen för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns en kartfunktion där du kan se var alla ljudsändare för utomhussignalen sitter.
MSB:s kartportal med alla ljudsändare Länk till annan webbplats.

När du befinner dig inomhus eller utanför en radie av 400 meter från en ljudsändare för utomhusvarning är det möjligt att du inte hör ljudet. Läs gärna mer om hur det fungerar på MSB:s webbsida om utomhusvarning.
MSB - Utomhusvarning för viktigt meddelande Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker att en befintlig ljudsändare inte fungerar, kontakta gärna Räddningstjänsten Storgöteborg, som ansvarar för drift och underhåll.
Räddningstjänsten Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Om det inte finns någon utomhusvarning där du bor, men du tycker att det borde finnas en, kan du kontakta kommunen eller räddningstjänsten. Om kommunen anser att det finns behov av fler ljudsändare för utomhusvarning, ansöker kommunen om detta hos MSB.

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26