Lyssna

Sevesoanläggning i Härryda kommun

Om det finns anläggningar i Härryda kommun som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas ska anläggningen omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen.

Anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

I Härryda kommun finns två företag som är klassat som Seveso:

Anläggningar som klassas som Seveso-företag inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område finns angivna på RSG:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.