Covid-19 – anpassningar i Härryda kommun

Kommunledning och verksamheter följer läget rörande covid-19 lokalt och i Sverige, och anpassar arbetssätt och åtgärder utefter det.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vi ska alla hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Kommunens verksamheter vidtar åtgärder utifrån behov, förutsättningar och verksamhetens besökare och brukare. Se mer information hos respektive verksamhet.

Personligt ansvar
– följ myndigheternas rekommendationer

Du har ett eget ansvar för att skydda dig själv och andra. Håll dig uppdaterad om vad som gäller, genom att läsa på krisinformation.se eller på Folkhälsomyndighetens webbplats. Även Västra Götalandsregionen har viktig information, om bland annat vaccination och provtagning.

Från den 12 januari gäller skärpta, temporära restriktioner, bland annat att:

  • den som kan arbeta hemifrån ska arbeta hemifrån
  • alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus
  • endast sittande gäster tillåts vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer. Max åtta personer per sällskap och 1 meter mellan sällskap.
  • avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning förlängs. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

Sedan tidigare gäller också bland annat att:

  • håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Det gäller både barn och vuxna, vaccinerade som ovaccinerade.
  • undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än vid rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. Vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas vuxna att använda munskydd.
  • alla med symtom ska stanna hemma och testa sig för covid-19, både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och den som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.
  • du som bor ihop med någon som har covid-19 bör stanna hemma i sju dagar, både vaccinerade och ovaccinerade.

Särskilda råd och rekommendationer finns för arbetsgivare, utbildning och skolor liksom för serveringsställen.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten eller på krisinformation.se om vad som gäller.

Folkhälsomyndigheten: Fler åtgärder mot den ökande smittspridningen av covid-19 från den 12 januari 2022 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Skydda dig själv och andra Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Lokala anpassningar i skola och förskola

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium anpassar verksamheten så att undervisning kan genomföras på ett tryggt sätt. Anpassningarna kan se olika ut beroende på den enskilda skolans eller förskolans förutsättningar.

Skolans hantering av coronapandemin

Smittskyddsrutiner inom vård och omsorg

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter tillämpar fortsättningsvis samma långtgående smittskyddsåtgärder som innan regeringens restriktioner hävdes i början av hösten. Besökare på äldreboenden måste förboka sitt besök och besökare på gruppbostäder behöver ringa och förvarna om sitt besök. Även rutinen att erbjuda vårdpersonal antigentest inför varje arbetspass kvarstår.
Socialtjänstens hantering under coronapandemin

Åtgärder vid evenemang

Från 12 januari 2022 gäller ytterligare smittskyddsåtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Maxstorlek per sällskap är 8 personer, med 1 meter mellan varje sällskap.
  • Vid tillställningar på fler än 50 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis. Vid mässor krävs en yta på minst 10 kvadratmeter per person.

Härryda kommun vidtar åtgärder enligt råden och restriktionerna, när och där det är aktuellt.

Folkhälsomyndigheten: Beslutade åtgärder från 12 januari 2022 Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

22 januari: Stora vaccinationsdagen då du kan vaccinera dig via drop in på många platser i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens vaccinationsplan Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Viktiga länkar till andra myndigheter

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Information om provtagning i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst, uppläst och teckenspråk