Kontakt
Lyssna

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddets uppgift är att skydda och rädda människor, egendom och miljö i samband med olyckor, katastrofer och krigshandlingar.

Den organisation kommunen har till sitt förfogande är Räddningstjänsten, som kan förstärkas med ett antal civilpliktiga räddningsmän. Befolkningsskyddet sköter utrymning och inkvartering, ordnar och ställer i ordning skyddsrum, delar ut andningsskydd, sköter mörkläggning och ger information om självskydd.

Lagen om civilt försvar

Den 1 juli 1995 upphörde den statliga civilförsvarsorganisationen och den nya lagen om civilt försvar trädde i kraft liksom en ny lag för pliktpersonal och förändringar i räddningstjänstlagen. En rad tidigare statliga uppgifter, som till exempel beredskapsförberedelser och vissa uppgifter i krig, blev då kommunens ansvar.