Krisberedskap

En person i knähöga stövlar går genom översvämmad gata

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. I Härryda kommun har kommunen en beredskap för att mildra de negativa effekterna av det inträffade. Som privatperson behöver du förbereda dig för krisen innan den inträffar.

Härryda som en del av Sveriges totalförsvar

Sveriges totalförsvar består av det civila och det militära försvaret. Härryda kommun ingår i det civila försvaret där det är kommunens ansvar att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera även i ett läge av höjd beredskap. Exempel på samhällsviktiga funktioner är förskolor, äldreboenden, hemtjänst samt vatten- och elförsörjning.

Kommunens del i totalförsvaret

Du är en viktig del av kommunens krisberedskap

Bild på en krislåda

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till de som behöver den allra mest. För de allra flesta innebär detta att man måste vara beredd på att kunna klara sig själva en tid.

Så förbereder du dig för kris

Så får du information i kris

I en kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen. Om en kris eller olycka inträffar och kommunikationsbehovet är stort aktiveras kommunens upplysningscentral som löpande svarar på invånarnas frågor.Håll dig uppdaterad i kris på dessa kanaler:

Kommunens krisgrupp (POSOM)

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

I Härryda kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM.  POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig för verksamheten. POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlingshemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra.

Brottsofferjouren Storgöteborg stödjer dig i den personliga krisen

Brottsofferjouren Storgöteborg är en politiskt och religiöst fristående förening. Huvuduppgifterna är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer, vittnen och anhöriga i Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille. Kontakten med Brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte.

Brottsofferjouren erbjuder:

  • Någon att tala med via telefon eller vid personligt möte
  • Praktiska råd och stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga
  • Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag
  • Vägledning till annan hjälp som du kanske vill ha eller behöver
  • Vittnesstöd vid Göteborgs tingsrätt

För de flesta människor är det en chockartad upplevelse att bli utsatt för ett brott. Det kan innebära stora påfrestningar för den som drabbas, även om brottet inte anses så allvarligt i juridisk mening.
Kontakta Brottsofferjouren Storgöteborg på 0709-70 50 50, info@goteborg.boj.se. Endast tidsbokade besök kan tas emot.
Gäller det stöd på tingsrätten inför förhandling går det också bra att ringa 0708-250 290.
Mer information finns på: brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.