Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

Kommunens folkmängd uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 39 006. Under 2021 ökade befolkningen i kommunen med 760 personer; 2 900 personer flyttade in, 2 247 flyttade ut, 381 barn föddes och 274 personer avled.

Befolkningen per ort 2021:

Mölnlycke

17 843

Benareby

768

Nya Långenäs

345

Landvetter

8 297

Tahult

1 075

Björröd

618

Eskilsby-Snugga

556

Härryda

1 902

Rya

551

Hindås

3 325

Rävlanda

2 207

Hällingsjö

950

Stora Bugärde

523

Restförda

46


90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 956 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 546
Härryda distrikt: 2 453
Björketorps distrikt: 7 005 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 46

Köns- och åldersfördelning

  • 19 328 kvinnor
  • 19 678 män
  • 10 161 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
  • 22 491 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 58 procent av befolkningen
  • 6 354 i åldern 65 år och äldre, 16 procent av befolkningen

17 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20 - 64 år) är 426 804 kronor, jämfört med rikets 353 900 kronor (2020).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med rikets 41,6 år (2021)

Utbildning

49 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 41 procent (2020).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg-Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Cochlear och Emerson.

Cirka 14 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 11 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet 

Personer som aktivt söker arbete samt personer som deltar i arbetsmarknads- och utbildningsprogram 16-64 år (december 2021):

Härryda kommun: 3,6 procent 
Sverige 7,2 procent.

Boende

Antal bostäder 2021: 14 800 varav 77 procent är småhus.
Nybyggnad under 2021: cirka 400 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2022: cirka 550 lägenheter inklusive småhus.