Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

I slutet av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet invånare i Härryda kommun till cirka 38 700 personer. Befolkningen har ökat med drygt 450 personer till och med september i år. Befolkningstillväxten under 2020 var cirka 270 personer.

Befolkningen per ort 2020:

Mölnlycke

17 544

Benareby

755

Nya Långenäs

342

Landvetter

8000

Tahult

1069

Björröd

609

Eskilsby-Snugga

552

Härryda

1886

Rya

547

Hindås

3298

Rävlanda

2138

Hällingsjö

944

Stora Bugärde

525

Restförda

37


90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 641 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 230
Härryda distrikt: 2 433
Björketorps distrikt: 6 905 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 37

Köns- och åldersfördelning

  • 18 953 kvinnor
  • 19 293 män
  • 10 027 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
  • 21 941 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 57 procent av befolkningen
  • 6 278 i åldern 65 år och äldre, 17 procent av befolkningen

16 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20 - 64 år) är 419 000 kronor, jämfört med rikets 349 000 kronor (2019).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med rikets 41,4 år (2020)

Utbildning

49 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 41 procent (2019).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, Cochlear och Emerson.

Cirka 14 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 11 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet 

Personer som aktivt söker arbete samt personer som deltar i arbetsmarknads- och utbildningsprogram 16-64 år (juni 2021):

Härryda kommun: 4,2 procent 
Sverige 7,8 procent.

Boende

Antal bostäder 2020: 14 400 varav 76 procent är småhus.
Nybyggnad under 2020: cirka 200 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2021: cirka 350 lägenheter inklusive småhus.