Lyssna

Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

Under första kvartalet 2020 ökade befolkningen med 88 invånare. Antal invånare 31 mars 2020: 38 065 personer.

Befolkningen per ort 2019:

Mölnlycke

17 499

Benareby

740

Nya Långenäs

363

Landvetter

7932

Tahult

1050

Björröd

626

Eskilsby-Snugga

541

Härryda

1871

Rya

553

Hindås

3240

Rävlanda

2045

Hällingsjö

951

Stora Bugärde

528

Restförda

8


90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 602 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 149
Härryda distrikt: 2 424
Björketorps distrikt: 6 764 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 38

Köns- och åldersfördelning

  • 18 837 kvinnor
  • 19 140 män
  • 9 977 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
  • 21 813 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 58 procent av befolkningen
  • 6 187 i åldern 65 år och äldre, 16 procent av befolkningen

16 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medianinkomsten (20 och äldre) är 349 717 kronor, jämfört med rikets 288 880 kronor (2019).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39,3 år, jämfört med rikets 41,3 år (2019)

Utbildning

51 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 43 procent (2018).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, Cochlear och Emerson.

Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet 

Personer som aktivt söker arbete samt personer som deltar i arbetsmarknads- och utbildningsprogram 16-64 år (mars 2020):

Härryda kommun: 3,7 procent 
Västra Götaland 6,9 procent
Sverige 7,6 procent.

Boende

Antal bostäder 2019: 14 200 varav 76 procent är småhus.
Nybyggnad under 2019: 110 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2020: cirka 150 lägenheter inklusive småhus.