Kontakt
Lyssna

Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

Under 2018 ökade befolkningen med 390 personer*: 2 511 personer flyttade in och 2 216 flyttade ut, 350 barn föddes och 255 personer avled.

Antal invånare 15 oktober 2019: 38 002*

Befolkningen per ort:

Mölnlycke

17 510

Benareby

770

Nya Långenäs

350

Landvetter

7920

Tahult

1050

Björröd

625

Eskilsby-Snugga

540

Härryda

1880

Rya

555

Hindås

3235

Rävlanda

2050

Hällingsjö

955

Stora Bugärde

530

Restförda

30


90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 605 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 081
Härryda distrikt: 2 409
Björketorps distrikt: 6 678 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 29

Köns- och åldersfördelning

  • 18 851 kvinnor
  • 19 151 män
  • 9 891 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
  • 21 832 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 58 procent av befolkningen
  • 6 079 i åldern 65 år och äldre, 16 procent av befolkningen

16 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20-64 år) är 391 000 kronor, jämfört med rikets 324 000 kronor (2017).
Medianinkomsten (20-64 år) är 369 000 kronor, jämfört med rikets 315 000 kronor (2017).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39 år, jämfört med rikets 41,2 år.

Utbildning

46 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 40 procent (2016).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, Cochlear och Emerson.

Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet 

Arbetslösheten inklusive personer i program med aktivitetsstöd 16-64 år var 3,4 procent (september 2019), i riket: 7 procent.

Boende

Antal bostäder 2018: 14 000 varav 75 procent är småhus.
Nybyggnad under 2018: cirka 200 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2019: cirka 120 lägenheter inklusive småhus.