Kontakt
Lyssna

Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

Under 2018 ökade befolkningen med 390 personer*: 2 511 personer flyttade in och 2 216 flyttade ut, 350 barn föddes och 255 personer avled.

Antal invånare 31 december 2018: 37 802*
* Alla siffror avser 31 december 2018 - om inte annat anges.

Befolkningen per ort:

Mölnlycke

17483

Benareby

775

Nya Långenäs

347

Landvetter

7887

Tahult

1037

Björröd

617

Eskilsby-Snugga

540

Härryda

1859

Rya

550

Hindås

3172

Rävlanda

2018

Hällingsjö

977

Stora Bugärde

511

Restförda

29

Totalt antal invånare: 37 802

90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 605 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 081
Härryda distrikt: 2 409
Björketorps distrikt: 6 678 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 29

Köns- och åldersfördelning

  • 18 769 kvinnor
  • 19 033 män
  • 9 891 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
  • 21 832 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 58 procent av befolkningen
  • 6 079 i åldern 65 år och äldre, 16 procent av befolkningen

16 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20-64 år) är 391 000 kronor, jämfört med rikets 324 000 kronor (2017).
Medianinkomsten (20-64 år) är 369 000 kronor, jämfört med rikets 315 000 kronor (2017).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39 år, jämfört med rikets 41,2 år.

Utbildning

46 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 40 procent (2016).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, Cochlear och Emerson.

Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet 

Arbetslösheten för invånare mellan 16 och 64 år var i december 2018 2,7 procent, jämfört med 5,6 procent i riket. 

Boende

Antal bostäder 2018: 14 000 varav 75 procent är småhus.
Nybyggnad under 2018: cirka 200 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2019: cirka 120 lägenheter inklusive småhus.