Kontakt
Lyssna

Statistik om Härryda kommun

skiss av människor på rad

Under 2017 ökade befolkningen med 304 personer; 2 330 personer flyttade in och 2 159 flyttade ut, 369 barn föddes och 236 personer avled.

Antal invånare 31 december 2017: 37 412.

Alla siffror avser 31 december 2017 - om inte annat anges.

Befolkningen per ort:

Mölnlycke

17234

Benareby

759

Nya Långenäs

348

Landvetter

7805

Tahult

1010

Björröd

623

Eskilsby-Snugga

538

Härryda

1826

Rya

530

Hindås

3187

Rävlanda

2059

Hällingsjö

955

Stora Bugärde

508

Restförda

30

Totalt antal invånare 37 412

90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt 18 341 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt 9 976
Härryda distrikt 2 356
Björketorps distrikt 6 709 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)

Restförda: 30

Köns- och åldersfördelning

18 551 kvinnor
18 861 män
9 763 i åldern 0- 17 år - 26 procent
21 650 i åldern 18- 64 år - 58 procent
5 999 i åldern 65 år och äldre - 16 procent

14 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige och 4,2 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20-64 år) är 365 000 kronor, jämfört med rikets 304 000 kronor (2015).
Medianinkomsten (20-64 år) är 342 000 kronor, jämfört med rikets 296 000 kronor (2015).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 38,9 år, jämfört med rikets 41,2 år.

Utbildning

46 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 40 procent (2016).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns drygt 3 450 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, Cochlear och Emerson.

Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet oktober 2018

Arbetslösheten för invånare mellan 16 och 64 år var i oktober 2018 1,7 procent, jämfört med 3 procent i riket. 

Boende

Antal bostäder 2017: 13 800 varav 75 procent är småhus.
Nybyggnad under 2017: 82 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2018: Cirka 220 lägenheter inklusive småhus.