Kontakt
Lyssna

Sensornät - frågor och svar

Härryda kommun ska börja testa trådlösa sensorer, så kallad IoT-teknik (Internet of Things). Sensorerna kan tala om hur vattenflödet ser ut i våra brunnar, när papperskorgar behöver tömmas eller hur många som besöker kommunens utflyktsmål.

Först ut är fem pilotprojekt, som körs under två år med start 2019:

  • Avläsning av papperskorgar
  • Avläsning av vägtemperaturer
  • Övervakning av nätstationer och kabelskåp
  • Nivåmätning av spill- och dagvatten
  • Mätning av flöden och antal besökare till Råda säteri och ett antal naturområden.

Frågor och svar om IoT och LoRa sensornät

Varför ett LoRa sensornät i Härryda?

LoRa(Long Range)-teknik skapar möjligheter och förutsättningar för kommunen men också för företag och invånare att effektivisera sin verksamhet eller vardag. Genom uppsättningen av ett LoRa-sensornät under en testperiod på två år kan kommunen med en låg kostnad börja testa och utvärdera användningsområdet.

Varför LoRa och inte Wifi eller 4G?

LoRa är anpassat för att kunna hantera små datamängder, vilket innebär en låg kommunikationshastighet. Det innebär också att nätverket får en mycket längre räckvidd, vilket gör det billigare att täcka in större landområden med ett LoRa-sensornät jämfört med exempelvis WiFi eller 4G.
Det är också en stor kostnadsskillnad mellan IoT-enheter som ansluts till ett LoRa-sensornät, jämfört med de som kräver 4G eller WiFi. De är mer strömsnåla vilket kan ge batteritider upp till 10 år och kräver inte en extern strömkälla.  

Hur ser tidplanen ut?

Uppsättningen av sensornätet sker under maj-juni. Det handlar i dagsläget om fem pilotprojekt av sensorteknik, varav det första troligtvis startas i början av sommaren.

Hur gör jag om jag eller mitt företag vill ansluta till kommunens LoRa-sensornät?

Har du en idé om hur du eller ditt företag kan ha nytta av IoT och LoRa-sensornät, kontakta Alec Mägi Särnholm, digitaliseringsansvarig i kommun, på e-post: alec.magi.sarnholm@harryda.se

Är Härryda kommun först eller sent ute med sensorer, IoT och LoRa-nätverk?

Vi är inte först ut, men utifrån vår storlek är vi långt framme. Och till skillnad från många andra bygger vi ett nätverk för hela kommunen från start, för att möjliggöra för flera olika verksamheter att utvärdera tekniken.

Var kommer accesspunkterna för sensornätet att sitta?

Accesspunkterna (antennerna) kommer att sättas upp på taket på kommunens egna fastigheter. Totalt handlar det om upp till 9 accesspunkter för att skapa ett kommunövergripande nätverk.

Kan sensorerna känna igen mig om jag rör mig i ett av de områden där kommunen antal besökare?

Nej, sensorerna registrerar inget personligt. De mäter bara antal, genom att känna av hur många personer som passerar en vid punkt.

Hur har pilotprojekten valts ut?

Kommunen har gjort en behovsutredning, där vi identidifierat ett antal verksamheter och användningsområden som skulle ha nytta av data som de kan få in med hjälp av IoT och LoRa sensornät. Fem av dem låg tidsmässigt lämpligt till för genomförande av pilotprojekt under 2019-2020.

Hur utvärderas pilotprojekten?

Varje pilotprojekt genomförs efter att respektive verksamhet har identifierat ett behov som IoT och LoRa-sensornät skulle kunna uppfylla. Verksamheterna kommer att följa upp om användningen av tekniken inneburit den nytta i både kvalitet och ekonomi, som de förväntat.

Den övergripande infrastrukturens funktionalitet utvärderas av enheten för digital utveckling, utefter både tekniska och ekonomiska faktorer.

Hur betalas och upphandlas projektet?

Sensornätet direktupphandlas och hyrs av IP-Only för en tvåårsperiod till en total kostnad av 528 000 kr och finansieras med centrala utvecklingsmedel. Pilotprojekten (sensorerna) finansieras av respektive verksamhet.

Kontakt

Alec Mägi Särnholm, enheten för digital utveckling
031-724 70 16alec.magi.sarnholm@harryda.se