Kontakt
Lyssna

Hbtq- och mångfaldsarbete

På arbetsplatsen, i klassrummet och i hemmet. Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

HBTQ-priset

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Härryda kommun i prideparaden

Den som besökte prideparaden i Göteborg 2017 och 2018 har haft möjligheten att skymta banderollen "Härryda är här" i vimlet tillsammans med personer med Härryda kommun som arbetsgivare.

Som arbetsgivare

I Härryda kommun har vi respekt för varandras olikheter. Härryda kommun är en stor arbetsgivare, och som sådan är det viktigt att ta ansvar och visa var kommunen står i frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald. Härryda kommun är i sitt likabehandlingsarbete och personalpolitiska program tydliga med kommunens ståndpunkt i dessa frågor.

Kontakt

Birgitta Flärdh, Utvecklingschef
031-724 88 11
birgitta.flardh@harryda.se

Anna Gustafsson, Koordinator
031-724 87 10
anna.m.gustafsson@harryda.se