Kontaktcenter

Ring kontaktcenter 031‑724 62 00

om du har frågor om:

 • Hemtjänst, trygghetstelefon eller äldreboende
 • Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) eller barn- och familjeärenden inom socialtjänsten
 • Bygglov
  – Har min bygglovsansökan kommit in?
  – Vem har jag fått som handläggare?
  – Hur går en ungefärlig bygglovsprocess till?
  – När sammanträder miljö- och bygglovsnämnden?
  – Hjälp med utskrift av ritningar.
 • Felanmälan av gator och parker
 • Näringsliv
 • Vatten, avlopp och avfall
 • Snöröjning, vinterväghållning

Övriga frågor hjälper vi dig med via kommunens växel: 031-724 61 00

Du kan också skicka in din fråga/dina frågor:

* Se våra öppettider under rubriken öppettider.

Kort om vår service

Hos kommunens kontaktcenter kan du få snabba svar i många frågor utan att passa telefontider eller bli kopplad vidare.

Har mitt bygglov kommit in? Kan min pappa få hemtjänst? Har jag betalt min avfallsfaktura? Vilken plats har jag i tomtkön? Det är några exempel på frågor som kontaktcenter snabbt och enkel kan svara dig på när du ringer till kommunen.

– Många har så kallade femminutersärenden och då kan de få svar direkt utan att behöva passa telefontider eller vänta på att handläggaren blir ledig. Vi kan också ringa tillbaka om det är något vi behöver ta reda på, säger Malin Käsper, samordnare i kommunens växel och reception.

– Det finns många fördelar med detta. Dels får våra invånare snabbare service, dels får personalen mer tid över för handläggning av ärenden när de inte behöver svara i telefon så ofta, säger Lasse Jönsson, servicechef.

Allt fler kommuner jobbar på detta sätt och resultaten är tydliga: Servicen blir bättre och hela förvaltningsapparaten effektivare..

Öppettider

Måndag–onsdag kl 8–16.30
Torsdag kl 8–18
Fredag kl 8–15