Lyssna

Felanmälan

Felanmälan av kommunens offentliga fastigheter/byggnader.

(Till exempel, skolor, äldreboenden)

Kontorstid: 031-724 61 00
Övrig tid: 0707-67 51 76

Vatten och avlopp

Utanför privat fastighets- och tomtgräns
Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Dygnet runt: 031-724 62 05

Inom privat fastighets- och tomtgräns
se Gula sidorna, under Rörarbeten.

Vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringshus (Biblioteksgatan, Mölnlycke)

Ring in din felanmälan
Vardagar kl 08.00 - 16.00: 031-724 62 05
Övrig tid och helgdagar: 031-724 62 05 (du kopplas till SOS-Alarm som vidarebefordrar vid akuta fel)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda 
Via länk nedan kan felanmälning lämnas för kommunala parkeringar och  för trafikanläggning. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Park och grönytor

Ring in din felanmälan
Må-to kl 8-16.30 och fre 8-15: 031-724 64 99

Vid akuta fel (om felet innebär fara för människor eller egendom):
031-88 01 23 (dygnet runt)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda 
Via länk nedan kan felanmälan ämnas för park- och grönytor. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Klicka här för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för nedtagning av träd på kommunal mark

Gatu- och vägbelysning

Ring in din felanmälan
Må-to kl 8-16.30 och fre 8-15: 031-724 64 99

Vid akuta fel (om felet innebär fara för människor eller egendom):
031-88 01 23 (dygnet runt)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda
Via länken nedan kan felanmälan lämnas för kommunens gatu- och parkbelysning. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen (ej akuta fel)

Ange gärna belysningsstolpens id-nummer. Det hittar du på en grå klisterlapp tillsammans med en streckkod.

El och fjärrvärme

Felanmälan el
Härryda Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dygnet runt: 031-88 01 23
För aktuella strömavbrott - Se härrydaenergi.se/strömavbrott länk till annan webbplats
Kontorstid växel: 031-724 64 70

Felanmälan fjärrvärme
Solör Bioenergi Fjärrvärmelänk till annan webbplats
Dygnet runt: 023-103 13

Hjälp oss att anmäla skräpiga och fulla återvinningsstationer

Övriga synpunkter och klagomål

Synpunkt, hjälp oss att bli bättre

Har du synpunkter på vår verksamhet och service? Berätta det för oss genom att fylla i formuläret.

Fyll i synpunkt eller klagomål i formuläret.