Kontakt
Lyssna

Felanmälan

Felanmälan av kommunens offentliga fastigheter/byggnader

(Till exempel, skolor, äldreboenden)

Kontorstid: 031-724 61 00
Övrig tid: 0707-67 51 76

Vatten och avlopp

Utanför privat fastighets- och tomtgräns
Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Dygnet runt: 031-724 62 05

Inom privat fastighets- och tomtgräns
se Gula sidorna, under Rörarbeten.

Vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringshus (Biblioteksgatan, Mölnlycke)

Ring in din felanmälan
Vardagar kl 08.00 - 16.00: 031-724 62 05
Övrig tid och helgdagar: 031-724 62 05 (du kopplas till SOS-Alarm som vidarebefordrar vid akuta fel)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda 
Via länk nedan kan felanmälning lämnas för kommunala parkeringar och  för trafikanläggning. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Park och grönytor

Ring in din felanmälan
Vardagar kl 08.00 - 16.00: 031-724 62 05
Övrig tid och helgdagar: 031-724 62 05 (du kopplas till SOS-Alarm som vidarebefordrar vid akuta fel)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda 
Via länk nedan kan felanmälning lämnas för park- och grönytor. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Klicka här för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för nedtagning av träd på kommunal mark

Gatu- och vägbelysning

Ring in din felanmälan
Vardagar kl 08.00 - 16.30: 031-724 62 00
Övrig tid och helgdagar: 031-703 16 77 (du kopplas till SOS-Alarm som vidarebefordrar vid akuta fel)

Anmäl fel via via webbformulär eller appen Felanmälan Härryda
Via länk nedan kan felanmälning lämnas för den kommunal gatu- och parkbelysningen. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen (ej akuta fel)

Ange gärna belysningsstolpens id-nummer. Det hittar du på en grå klisterlapp tillsammans med en streckkod.

El och fjärrvärme

Felanmälan el
Härryda Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dygnet runt: 031-88 01 23
För aktuella strömavbrott - Se härrydaenergi.se/strömavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontorstid växel: 031-724 64 70

Felanmälan fjärrvärme
Solör Bioenergi Fjärrvärmelänk till annan webbplats
Dygnet runt: 023-103 13

Hjälp oss att anmäla skräpiga och fulla återvinningsstationer

Ambulans, räddningstjänst, polis

Ambulans
I nödsituation: 112
I icke brådskande fall: 031-703 13 00

Räddningstjänst
I nödsituation: 112
I icke brådskande fall: 031-335 26 00
Räddningstjänstenlänk till annan webbplats
SOS Alarmlänk till annan webbplats

Polis
I nödsituation: 112
I icke brådskande fall: 114 14
Polisenlänk till annan webbplats
Anmälan via Internetlänk till annan webbplats

Sociala jouren i Härryda kommun

Kontorstid: 031-724 68 00
Kvällar och helger: 031-365 87 00

Sjukvård

BRIS- Barnens hjälptelefon för dig upp till 18 år

Jourhavande medmänniska