Kontakt
Lyssna

HBTQ-priset

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtq-personer.

Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommun eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter.

Vem som helst kan nominera via formuläret längre ner på denna sida under perioden 1 januari till 1 mars. Den som nominerar ska motivera varför man anser att personen eller organisationen i fråga skall få Härryda kommuns hbtq-pris.

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor. Prisutdelning sker den 17 maj, på den internationella dagen mot homofobi och transfobi i ett av kommunens kulturhus.

Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser mottagare av priset vid sammanträdet i april.

Nomineringsformulär

Nomineringsformuläret är öppet under perioden 1 januari-1 mars.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 mars klockan 23.59.