HBTQ-priset - ett pris för allas lika värde 

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtqi-personer. Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtqi-rättigheter.

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare.

Hbtq-pristagare 2019 var Karin Karlsson, präst i råda församling.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 september klockan 23.59.