Kontakt
Lyssna

HBTQ-priset - pris för allas lika värde 

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtq-personer.

Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter. Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset.

Vem som helst kan nominera via formuläret längre ner på denna sida under perioden 1 januari till 18 augusti 2019. Den som nominerar ska motivera varför man anser att personen eller organisationen i fråga skall få Härryda kommuns hbtq-pris.

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor. Prisutdelning sker under hösten 2019.

Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen.

Förlängd nomineringsperiod

Under hbtq-prisets nomineringsperiod under våren valde många att nominera kommunala verksamheter och tjänstemän till hbtq-priset. Dessa har inte möjlighet att acceptera priset. De återstående nomineringarna utgjorde ett för knappt underlag för att utse en vinnare. Därför förlängs nomineringsperioden till den 18 augusti 2019.

Giltliga nomineringar som lämnades under vårens nomineringsperiod kommer bevaras och inkluderas i det slutliga urvalet.

Nomineringsformulär

Nomineringsformuläret är öppet under perioden 6 maj till 18 augusti.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 augusti klockan 23.59.