Kontakt
Lyssna

HBTQ-priset - pris för allas lika värde 

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtq-personer.

Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter. Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset.

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare.

Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen.

Pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor.

Karin Karlsson är pristagare 2019

Pristagare Karin Karlsson bredvid kommunfullmäktiges ordförande Roger Nordman.

Hbtq-pristagare 2019 är Karin Karlsson, präst i Råda församling med följande nominering:

"Härryda kommuns första HBTQ-pris går till en person som med stort engagemang, hjärta och mod arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Genom att med tydlighet uppmärksamma HBTQ-frågor i sitt arbete, i publika evenemang, så som regnbågsdagar och –mässor, samt genom krönikor för lokala tidningar når hennes budskap ut i kommunen. Hon agerar med öppenhet genom både ord och handling för att visa att alla har rätt att vara den de är.

Hennes insatser i Härryda kommun lämnar avtryck, inspirerar och visar vägen för fortsatt arbete för allas lika värde."

Karin tog emot priset på FN-dagen den 24 oktober 2019 i Mölnlycke kulturhus.