Lyssna

HBTQ och mångfaldsarbete

På arbetsplatsen, i klassrummet och i hemmet. Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

HBTQ-priset

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Sista nomineringsdag för priset 2021 är den 12 september.

Härryda kommun i Westpride

Den som besökte Westpride i Göteborg 2017, 2018 eller 2019 har haft möjligheten att skymta banderollen "Härryda är här" i vimlet tillsammans med med Härryda kommun som arbetsgivare.

I skolan

Under skolornas mångfaldsvecka som brukar arrangeras i maj varje år uppmärksammar många av kommunens skolor särskilt mångfalds- och HBTQ-frågor. Skolorna arrangerar sina egna aktiviteter som tar form i många olika skepnader.

Som arbetsgivare

I Härryda kommun har vi respekt för varandras olikheter. Härryda kommun är en stor arbetsgivare, och som sådan är det viktigt att ta ansvar och visa var kommunen står i frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald. Härryda kommun är i sitt likabehandlingsarbete och personalpolitiska program tydliga med kommunens ståndpunkt i dessa frågor: Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.