Kontakt
Lyssna

Hbtq- och mångfaldsarbete

På arbetsplatsen, i klassrummet och i hemmet. Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

HBTQ-priset

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Härryda kommun i Westpride

Den som besökte Westpride i Göteborg 2017, 2018 eller 2019 har haft möjligheten att skymta banderollen "Härryda är här" i vimlet tillsammans med med Härryda kommun som arbetsgivare.

I skolan

Under skolornas mångfaldsvecka som brukar arrangeras i maj varje år uppmärksammar många av kommunens skolor särskilt mångfalds- och hbtq-frågor. Skolorna arrangerar sina egna aktiviteter som tar form i många olika skepnader.

Som arbetsgivare

I Härryda kommun har vi respekt för varandras olikheter. Härryda kommun är en stor arbetsgivare, och som sådan är det viktigt att ta ansvar och visa var kommunen står i frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald. Härryda kommun är i sitt likabehandlingsarbete och personalpolitiska program tydliga med kommunens ståndpunkt i dessa frågor: Alla människor som bor, arbetar, går i skolan eller möts i Härryda kommun har rätt att vara sig själva.

Kontakt

Birgitta Flärdh, Utvecklingschef
031-724 88 11
birgitta.flardh@harryda.se

Malin Johansson, Koordinator
031-724 87 10
malin.johansson02@harryda.se