Kommunalskatt 2021

På varje hundralapp du tjänar betalar du 20,62 kronor till kommunen och 11,48 till regionen. Om du är medlem i Svenska kyrkan betalar du dessutom en kyrkoavgift som varierar mellan församlingarna.  

Alla, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, betalar en begravningsavgift på 0,25 kronor.

Råda församling

Kommunal skatt: 20,62
Regionskatt: 11,48
Begravningsavgift: 0,25
Kyrkoavgift: 1,14
Summa: 33,49

Landvetter/Härryda församling

Kommunal skatt: 20,62
Regionskatt: 11,48
Begravningsavgift: 0,25
Kyrkoavgift: 1,06
Summa: 33,41

Björketorps församling

Kommunal skatt: 20,62
Regionskatt: 11,48
Begravningsavgift: 0,25
Kyrkoavgift: 1,13
Summa: 33,48

Ej medlem i Svenska kyrkan

Kommunal skatt: 20,62
Regionskatt: 11,48
Begravningsavgift: 0,25
Summa: 32,35