Fakturera Härryda kommun

Härryda kommun tar emot elektroniska fakturor. Det blir mer effektivt, går snabbare och är säkrare för både dig och oss. Fakturor som innehåller sekretessuppgifter och känslig information skickas på papper till kommunen.

Lag om e-faktura

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig verksamhet ska faktureras med e-faktura, elektronisk faktura. Undantag är fakturor som omfattas av sekretess och säkerhetskänslig verksamhet.

Information om lagkravet, InExchange Länk till annan webbplats.

Se film om lagkravet

Skicka e-faktura i Svefakturaformat

Svefaktura kallas formatet som är standard för e-fakturor i Sverige. Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Skicka därför inte fakturor per mejl eller PDF.

Så här gör du

Härryda kommuns VAN-operatör är InExchange.

  • Gå in på www.inexchange.se Länk till annan webbplats. för att få reda på hur du skickar e-fakturor till Härryda kommun. InExchange har allt från webbregistrering av e-fakturor till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ditt affärssystem.
  • Du kan också ringa InExchange, 0500-44 63 60, välj 1 för att komma direkt till säljere.

Har du redan annan leverantör

Om du redan har en annan tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar du din befintliga operatör vid behov av hjälp.

För dig utan affärssystem eller bokföringsprogram

Ange referens vid fakturering

Cirkulationsmall, även kallad mottagningsid, är obligatorisk vid beställning och fakturering samt är kommunens referensnummer. E-fakturor som inte innehåller mottagningsid skickas tillbaka till leverantör eller fastnar hos VAN-operatören.

Mottagningsid består av tre bokstäver och fyra siffror, till exempel: KLS0209, utan mellanrum. Rätt mottagningsid uppges av kommunens beställare i samband med beställning av en vara eller tjänst.

Kommunens GLN-nummer är: 7340054500129

Fakturerering inom EU

Fakturor kan också skickas via Peppol som är ett öppet nätverk. Ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Härryda kommuns mottagar-id inom Peppol är:
0007:2120001264
0088:7340054500129

Mer information om PEPPOL finns på SFTI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter och känslig information skickas på papper till nedanstående adress

Härryda kommun
Verksamhetens namn/person
435 80 Mölnlycke

Övriga fakturor som skickas på papper

Fakturaadress
Härryda kommun
Box 20
435 21 Mölnlycke

Även här måste ett mottagningsid anges

Fakturan ska innehålla följande information

  • Förfallodatum
  • Fakturabelopp
  • Att F-skattesedel finns
  • Post- och bankgironummer
  • Organisationsnummer
  • MottagningsID (uppges av beställaren)
  • Leveransadress
  • Beställarens namn

Vi vill inte ha några reklamutskick tillsammans med fakturan.

Betalning

Härryda kommun betalar fakturan 30 dagar efter fakturadatum, om inte annat avtalats. Om det finns ett tydligt mottagningsid/referens går hanteringen av fakturan snabbare och vi kan betala i rätt tid.

Övrig post

Post som innehåller känsliga personuppgifter ska skickas till adressen:

Härryda kommun
Verksamhetens namn/person
435 80 Mölnlycke