Kontakt
Lyssna

Årsredovisning

2018-års resultat på 31 miljoner kronor är 6 miljoner kronor sämre än budgeterat och motsvarar en procent av kommunens omsättning som är 2,7 miljarder kronor.

De finansiella målen uppnås för den senaste fyraårsperioden, trots en vikande trend 2018. I resultatet ingår intäkter på 30 miljoner för utveckling av området kring Mölnlycke fabriker och ett överskott på 17 miljoner kronor för markförsäljning till bostäder i Landvetter och Pixbo. Resultatet belastas bland annat av lägre skatteintäkter än beräknat samt högre kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd och placeringar av barn och unga än vad som har budgeterats.

Av de totala intäkterna på 2,7 miljarder kommer 77 procent från skatt och kommunalekonomisk utjämning.

Soliditeten oförändrad

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats genom vinster. 2018 var soliditeten oförändrad, men under de senaste åren har soliditeten ökat med 4 procentenheter, vilket är positivt.

Vi investerade för 215 miljoner

Under året investerade vi 215 miljoner kronor i bland annat förskolor, skolor, stödboende, idrottshallar och infrastruktur.

Årsredovisning 2018PDF

Dina pengar - en kortversion av årsredovisningen 2018

Här presenterar vi årsredovisningen på ett enkelt, trevligt och kortfattat sätt. "Dina pengar" delas ut till alla hushåll och företag i Härryda kommun via Härryda-Posten/Partille tidning och sprids digitalt till anställda i förvaltningen. Dina pengar 2018PDF

Kontakt

Helena Hatheyer, redovisningschef
031-724 63 23
helena.hatheyer@harryda.se