Lyssna

Årsredovisning

2019 års resultat på 111 miljoner kronor är 78 miljoner kronor bättre än budgeterat och motsvarar fyra procent av kommunens omsättning som är 2,9 miljarder.

Försäljning av mark i industriområden och till bostäder i Landvetter, Mölnlycke och Hindås stärker resultatet med 40 miljoner kronor. Lägre kostnader för pensioner och löner bidrar med 49 miljoner. Resultatet belastas bland annat av högre kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Med undantag från 2018 har Härryda haft en stabil finansiell utveckling.

Ökad soliditet

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats genom vinster. Den speglar också vår finansiella förmåga på sikt. 2019 ökade soliditeten med tre procentenheter, vilket är mycket positivt. Soliditeten uppgår nu till 31 procent.

Vi investerade för 212 miljoner

Under året investerade vi 212 miljoner i bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, skolor, idrottshallar samt gator och vägar.

Årsredovisning 2019PDF

Dina pengar - en kortversion av årsredovisningen 2019

Här presenterar vi årsredovisningen på ett enkelt, trevligt och kortfattat sätt. "Dina pengar" delas ut till alla hushåll och företag i Härryda kommun och sprids digitalt till anställda i förvaltningen.

Dina pengar 2019PDF

Kontakt

Helena Hatheyer, redovisningschef
031-724 63 23
helena.hatheyer@harryda.se