Lyssna

Ekonomi och budget 2020

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2020 beräknas de totala kostnaderna bli 2 718 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 54 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 058 mkr

Kommunalekonomisk utjämning m m

219 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

495 mkr

Totalt

2 772 mkr


Så här fördelas pengarna (i procent)

budgetdiagram

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef
031-724 63 34
bo.ekstrom@harryda.se

Relaterad information