Kontakt
Lyssna

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2019 beräknas de totala kostnader bli 2361miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 33 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 011 mkr

Kommunalekonomisk utjämning m m

193 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

190 mkr

Totalt

2 394 mkr

 

Så här fördelas pengarna (i procent)

budgetdiagram

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef
031-724 63 34
bo.ekstrom@harryda.se

Relaterad information