Kontakt
Lyssna

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2019 beräknas de totala kostnader bli 2361 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 33 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 011 mkr

Kommunalekonomisk utjämning m m

193 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

190 mkr

Totalt

2 394 mkr

 

Så här fördelas pengarna (i procent)

budgetdiagram