Kontakt
Lyssna

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2018 beräknas de totala kostnader bli 2526 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 40 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

1 952 mkr

Kommunalekonomisk utjämning m m

164 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

450 mkr

Totalt

2 566 mkr

 

Så här fördelas pengarna (i procent)

budgetdiagram

Budget/plan 2018–2022

Arbetet med budget/plan startar med en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige i januari som anger inriktningen för verksamheten. Förvaltningens förslag till budget/plan behandlas i ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen. Ibland deltar förvaltningens ledningsgrupp eller representanter från verksamheten. Förslaget behandlas sedan i kommunstyrelsen i oktober och avslutas med att kommunfullmäktige fastställer budget/plan i november.