Lyssna

Sensorer och LoRa-nät - frågor och svar

Härryda kommun testar trådlösa sensorer, så kallad IoT-teknik (Internet of Things). Sensorerna kan tala om när papperskorgar behöver tömmas, hur många som besöker kommunens utflyktsmål eller hur vattenflödet ser ut i våra brunnar.

Först ut är fem pilotprojekt, som körs under två år med start 2019:

  • Mätning av flöden och antal besökare till Råda säteri och ett antal naturområden.
  • Avläsning av papperskorgar
  • Avläsning av vägtemperaturer
  • Övervakning av nätstationer och kabelskåp
  • Nivåmätning av spill- och dagvatten

Frågor och svar om IoT, LoRa-nät och sensorer

Varför ett LoRa-nät i Härryda?

LoRa(Long Range)-teknik skapar möjligheter och förutsättningar för kommunen men också för företag och invånare att effektivisera sin verksamhet eller vardag. Genom uppsättningen av ett LoRa-nät under en testperiod på två år kan kommunen med en låg kostnad börja testa och utvärdera användningsområdet.

Varför LoRa och inte Wifi eller 4G?

LoRa är anpassat för att kunna hantera små datamängder, vilket innebär en låg kommunikationshastighet. Det innebär också att nätverket får en mycket längre räckvidd, vilket gör det billigare att täcka in större landområden med ett LoRa-nät jämfört med exempelvis WiFi eller 4G.
Det är också en stor kostnadsskillnad mellan IoT-enheter som ansluts till ett LoRa-nät, jämfört med de som kräver 4G eller WiFi. De är mer strömsnåla vilket kan ge batteritider upp till 10 år och kräver inte en extern strömkälla.  

Hur ser tidplanen ut?

Uppsättningen av LoRa-nätet sker under sommar och höst 2019. Det handlar i dagsläget om fem pilotprojekt av sensorteknik, varav det första startat sommaren 2019. När nätverket är etablerat kommer mer information om hur du som företag eller privatperson kan ansluta dig.

Hur gör jag om jag eller mitt företag vill ansluta till kommunens LoRa-nät?

Har du en idé om hur du eller ditt företag kan ha nytta av IoT och LoRa-nät, kontakta Johan Kjernald, digitaliseringsansvarig, på e-post johan.kjernald@harryda.se eller telefon 031-724 70 16.

Är Härryda kommun först eller sent ute med sensorer, IoT och LoRa-nätverk?

Vi är inte först ut, men utifrån vår storlek är vi långt framme. Och till skillnad från många andra bygger vi ett nätverk för hela kommunen från start, för att möjliggöra för flera olika verksamheter att utvärdera tekniken.

Var kommer accesspunkterna för LoRa-nätet att sitta?

Accesspunkterna (antennerna) kommer att sättas upp på taket på kommunens egna fastigheter. Totalt handlar det om upp till nio accesspunkter för att skapa ett kommunövergripande nätverk.

Kan sensorerna känna igen mig om jag rör mig i ett av de områden där kommunen mäter antal besökare?

Nej, sensorerna registrerar inget personligt. De mäter bara antal och flöden, genom att känna av hur många personer som passerar en viss punkt.

Hur har pilotprojekten valts ut?

Kommunen har gjort en behovsutredning, där vi identidifierat ett antal verksamheter och användningsområden som skulle ha nytta av data som de kan få in med hjälp av IoT och LoRa-nät. Fem av dem låg tidsmässigt lämpligt till för genomförande av pilotprojekt under 2019-2020.

Hur utvärderas pilotprojekten?

Varje pilotprojekt genomförs efter att respektive verksamhet har identifierat ett behov som IoT och LoRa-nät skulle kunna uppfylla. Verksamheterna kommer att följa upp om användningen av tekniken inneburit den nytta i både kvalitet och ekonomi, som de förväntat.

Den övergripande infrastrukturens funktionalitet utvärderas av enheten för digital utveckling, utefter både tekniska och ekonomiska faktorer.

Hur betalas och upphandlas projektet?

Sensornätet direktupphandlas och hyrs av IP-Only för en tvåårsperiod till en total kostnad av 528 000 kr och finansieras med centrala utvecklingsmedel. Pilotprojekten (sensorerna) finansieras av respektive verksamhet.

Kontakt

Johan Kjernald
Digitaliseringsansvarig
johan.kjernald@harryda.se031-724 70 16