Kontakt
Lyssna

Digitalt först - digital agenda 2019-2021

Digitalt först är namnet på Härryda kommuns digitala agenda för 2019-2021. Den digitala agendan anger riktning för förvaltningens digitaliseringsarbete

Vår omvärld förändras, och dagens lösning är inte alltid rätt svar på
morgondagens utmaningar. Därför är förändring och utveckling en
naturlig del i alla verksamheter. Härryda kommun driver förändring utifrån de möjligheter som digitaliseringen medför. Det är det vi menar med ”Digitalt först”.

Digitalisering bidrar till hållbar utveckling

Syftet med digitaliseringen är ytterst att utveckla samhällsnyttan för medborgarna. Utveckling genom digitalisering ska bidra till att höja kvaliteten, öka möjligheten till inflytande och delaktighet och förbättra kommunens service på ett resurssnålt och effektivt sätt.

Aktuellt inom digitalisering

Trådlös teknik för smart datainsamling

Kommunstyrelsen beslutade om den digitala agendan i oktober 2018 (2018-10-29 § 396).

Kontakt

Alec Mägi Särnholm, enheten för digital utveckling
031-724 70 16alec.magi.sarnholm@harryda.se

Relaterad information

Digitalt först - Digital agenda 2019-2020 (Ks20181029)

Senornät - frågor och svar