Digitala Härryda

Vår omvärld förändras. Dagens lösning är inte alltid rätt svar på morgondagens utmaningar. Därför är förändring och utveckling en naturlig del i alla verksamheter. I Härryda kommun driver vi förändring utifrån de möjligheter som digitaliseringen medför. Det är det vi menar med "Digitalt först".

Digitalisering bidrar till hållbar utveckling

Syftet med digitalisering är att utveckla samhällsnyttan för våra medborgare. För oss är det viktigt att digitalisering ska bidra till att höja kvaliteten, öka möjligheten till inflytande och delaktighet och förbättra kommunens service på ett resurssmart och effektivt sätt.

Digitala klivet - för ökad digitalisering i hela kommunen

Digitala klivet är samlingsnamnet för ett antal olika initiativ som pågår inom kommunen.

Mitt Härryda - app för en enklare vardag för våra invånare

Genom Mitt Härryda vill vi erbjuda dig som bor och verkar inom kommunen ett modernt sätt att ta del av vår service. I appen kan du bland annat göra olika typer av ansökningar, få tips på aktiviteter, anmäla en trasig lyktstolpe, eller se hur varmt det är i vattnet vid våra badplatser. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster och tar gärna emot dina tips och förslag på vad du skulle vilja kunna hitta och göra i appen.

Appen Mitt Härryda

Lägg förslag för appen Mitt Härryda Länk till annan webbplats.

Digitala tjänster för invånare och företag

Målsättningen är att du som kan och vill ska kunna utföra en stor del av dina ärenden till kommunen digitalt. Vi strävar efter att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att kunna ta del av kommunens service via våra digitala tjänster. Glöm inte att du genom att logga in till Mina sidor kan följa ditt ärende och ha kontakt med din handläggare.

Härryda kommuns digitala tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johan Kjernald
Digitaliseringsansvarig
johan.kjernald@harryda.se031-724 70 16

Hanna Eriksson Utvecklingsledare digitalisering
hanna.eriksson@harryda.se031-724 70 33

Camilla Alenäs Atherfold
Utvecklingsledare digitalisering
camilla.alenas@harryda.se031-724 70 15

Susann Almström Utvecklingsledare digitalisering
susann.almstrom@harryda.se031-724 70 17