Lyssna

Bouppteckning dödsboanmälan

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Krävs det längre tid ska du ansöka om förlängning hos skattemyndigheten i den avlidnes hemort.

Inom en månad efter det att bouppteckningen har upprättats ska den lämnas in till skattemyndigheten i den avlidnes hemort. För dig som bor i Västra Götaland är skatteverket i Kalmar handläggningskontor. Skattemyndigheten registrerar handlingen. Vid registreringen bestäms om arvsskatt ska betalas.

Om du anlitar en begravningsbyrå kan de hjälpa till med att upprätta en bouppteckning om du behöver hjälp med detta.

Om den avlidne saknar tillgångar kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp med en dödsboanmälan.
Dödsboanmälan