Begravningsombud

För personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ombud, som ska företräda deras intressen.

Ombudets uppgift är att

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska länsstyrelsen underrättas om detta.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift).

Information om begravningsombud på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Begravningsombud i
Råda församling, Landvetter-Härryda och Björketorps församlingar:

Anders Ljung
Dalvägen 18
433 61 Sävedalen