Kontakt
Lyssna

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ombud, som ska företräda deras intressen.

Ombudets uppgift är att

  • informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • ta in önskemål om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål
  • ägna särskild uppmärksamhet åt fastställandet av begravningsavgiften
  • se till att de särskilda gravplatserna, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska länsstyrelsen underrättas om detta.

Begravningsavgiften är olika i olika församlingar. Ta kontakt med församlingen eller begravningsombudet för närmare information.


Kontakt

Begravningsombud i
Råda församling, Landvetter-Härryda och Björketorps församlingar

Anders Ljung
Dalvägen 18
433 61 Sävedalen