Lyssna

Avgifter och taxor

En del av våra tjänster och service har en avgift, till exempel barnomsorg, renhållning och vatten och avlopp.