Lyssna

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att val till riksdagen, kommunen, regionen och Europaparlamentet genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2019-2022.

Ledamöter:

Ersättare: