Lyssna

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att val till riksdagen, kommunen, regionen och Europaparlamentet genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2019-2022.

Ledamöter:

Weine Samuelsson (M), ordförande
Rolf Vestman (S), vice ordförande
Jesper Alfvenstierna (M)
Adam Garnemark (M)
Claes Anger (L)
Monica Bengtsson (S)
Patrik Strömstén (SD)

Ersättare:

Kitt Rehn-Magnusson (C)
Rolf Jigfelt (KD)

Ante Bajwa (S)

Kontakt

Sofia Almqvist
sekreterare
031-724 62 52
valnamnden@harryda.se

GDPR Dataskyddsombud

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
031-335 52 53e-post till dataskyddsombud