Protokoll och handlingar 9 mars 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 9 mars 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter välfärdsnämndens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, emelie.ivarson@harryda.se

Protokoll §§ 35-55 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 56-57 sekretess

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld
  Susanne Grabe
 3. Information om kommunens kvalitet i korthet gällande sektorn för socialtjänst
  Elin Hjalmarsson
 4. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2021 Pdf, 458.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2021 Pdf, 466.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Redovisning av klagomål, synpunkter och anmälningar 2021 Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser Pdf, 328.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med kvinnojouren Frideborg i Mölndal/Härryda samt uppdrag att arbeta fram ett IOP-avtal Pdf, 465.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Redovisning av uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare inom hemtjänst Pdf, 613.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Uppdrag att fatta beslut om handräckning Pdf, 415.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Yttrande till Västra Götalandsregionen kring förslag om samverkan för naturbruksutbildningar i Västra Götaland Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till plan för att motverka och behandla spelberoende Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Årlig revidering av välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Årsrapporter från råden 2021 Pdf, 524.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivningar 2022 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 Pdf, 237.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 19. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 20. Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
 21. Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se