Protokoll och handlingar 9 februari 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 9 februari 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter välfärdsnämndens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, emelie.ivarson@harryda.se

Protokollet §§ 17-34 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (§ 34 saknas i protokollet pga sekretess)

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om Rävlandaskolans verksamhet
  Sussie Thander och Malin Olsson Asp
 3. Information om samverkan och övergång mellan skola, fortsatta studier och arbetsliv
  Paula Palmdahl, Annika Gry och Camilla Ahlin
 4. Information om filter som skyddar användare från att utsättas för pornografiskt material på webben
  Anders Lagerqvist
 5. Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar"
  Per-Arne Larsson och Lars Jönsson
 6. Informations om specialiserad palliativ vård i hemmet
  Carina Fransson
 7. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende Pdf, 393.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 - 2025 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt övergång till fjärr och distansundervisning Pdf, 174.3 kB.
 12. Delgivningar 2022 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid Pdf, 585.3 kB.
 14. Anmälan av ordförandebeslut Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2022
 16. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2022

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se