Protokoll och handlingar 6 april 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 6 april 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter välfärdsnämndens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, emelie.ivarson@harryda.se

Protokoll §§ 64-80 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2021,
  Elin Hjalmarsson
 3. Användning av tillfälligt förstärkt statsbidrag skolmiljarden 2022 Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2021 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 5. Flygplatssamverkan gällande hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Samverkansavtal digitala hjälpmedel Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 Pdf, 372.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per februari 2022 Pdf, 532.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Bemötande- och tillgänglighetspriset 2022 Pdf, 134.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden Pdf, 233.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Årsrapporter från råden 2021 Pdf, 229.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Delgivningar 2022 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 297.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 17. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se